logo

_
ZORGAANBOD
WOONZORGCENTRUM Ceres

woonzorgcentrum ceres


woonzorgcentrum ceres
Waar?
Het woonzorgcentrum Ceres is gelegen in het centrum van Lauwe, geflankeerd door een groene omgeving aan beide straatkanten.

Wat?
Ceres staat voor een specifieke levensstijl waarbij vooral een aangenaam thuisgevoel geboden wordt, en dit in een moderne leef- én zorgomgeving. Zo telt het woonzorgcentrum vele livings (met keukentje) waar bewoners kunnen samenwonen op het ritme van het dagelijkse leven. Ceres biedt residentiële opvang aan valide, zorgbehoevende en dementerende ouderen in 90 woongelegenheden verdeeld over 3 woonafdelingen. Elke woonafdeling wordt dan nog eens opgesplitst in 2 leefgroepen. De woongelegenheden hebben elk een mooi hedendaags interieur en zijn standaard uitgerust met vast meubilair, een bed, tafel met stoel, een relaxzetel, TV, koelkast, een brievenbus, een kluis en een aangepaste badkamer met douche en eigen toilet.

Prijs?
Dagprijs: € 59,90 per woongelegenheid
Een korting wordt toegepast op de maximale ligdagprijs voor personen die in de loop van de laatste 40 jaar voor de opname minimum 15 jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Menen.
In de prijs zit ook inbegrepen het wassen van de persoonlijke kledij, het abonnement voor digitale TV - radio - telefoon en internet, 8 basispedicurebehandelingen per jaar, zeep, tandpasta, shampoo, vele hulpmaterialen,…

Aanvraag of inlichting tot opname bij Sociale dienst Thuis- en Ouderenzorg:
tel.: 056/52 72 62
e-mail: thuiszorg@menen.be

Zitdagen Hospitaalstraat 81
te 8930 Lauwe:
Maandag: 9u00 tot 11u30
Vrijdag: 9u00 tot 11u30


Andere inlichtingen
(onthaal woonzorgcentrum):
tel.: 056/26 77 11
e-mail: WZCCeres@menen.be
website: www.ocmwmenen.be