logo

_
ZORGAANBOD
WOONZORGCENTRUM SINT GERARDUS

woonzorgcentrum Sint Gerardus/Indigo
Het woonzorgcentrum Sint-Gerardus/Indigo wil een huis zijn:
*waar het goed en veilig is om te wonen en te leven,
*waar er aandacht is voor vrijheid, met respect voor privacy, persoonlijke levenssfeer en levensverhaal,
*waar een warm-menselijke professionele zorg gewaarborgd is,
*waar bewoners en familieleden via de gebruikersraad geïnformeerd worden over wijzigingen in het beleid,
*waar de cafetaria een gezellige ontmoetingsplaats is,
*waar talrijke vrijwilligers geïntegreerd zijn in de werking, zodat een ruim animatieaanbod aangeboden kan worden,
*waar de deskundigheid van het personeel ondersteund wordt door permanente bijscholing en vorming,
*waar men aandacht heeft voor de veranderingen en uitdagingen in de welzijnssector.

woonzorgcentrum Sint Gerardus/Indigo
Waar?
Woonzorgcentrum Sint-Gerardus/Indigo is gelegen in het centrum van Lauwe en biedt residentïele opvang aan valide, zorgbehoevende en dementerende ouderen.
Het huis omvat 97 woongelegenheden verdeeld over 2 sites namelijk: 73 bewoners in “Sint Gerardus”, Grote Molenstraat 46 en 24 bewoners in “Indigo” Deken Darrasstraat 8.
De bewoner kan zijn kamer huiselijk inrichten met eigen meubelen. Indien men niet over aangepast meubilair beschikt, kan men dit in het woonzorgcentrum verkrijgen.
In de onmiddellijke nabijheid zijn assistentiewoningen “De Vlasblomme” gelegen.
Prijs?
€ 48,60 per dag (éenpersoonskamer met toilet - afdeling Indigo)
€ 44,65 per dag (éenpersoonskamer-Sint-Gerardus)
€ 43,65 per dag (tweepersoonskamer Sint-Gerardus en afdeling Indigo)

Aanvraag of verdere inlichtingen
Aanvraag bij sociale dienst Thuis- en Ouderenzorg
tel:056/52 72 62
thuiszorg@menen.be

Zitdagen Grote Molenstraat 46 te Lauwe:
Maandag: 9u00 tot 11u30
Vrijdag: 9u00 tot 11u30

Directie
Stefaan Fontaine
Grote Molenstraat 46
8930 Lauwe
erk.nr. CE492/V2B340
056/43.86.15
stefaan.fontaine@menen.be